امتخان اتيكتنه  صاحب هيچ قونو بولونامدی

 

اتيكت بلوطی

رمضان شريف قربان حیوانلری حجری تقویم عاشوره گونش ییلی تقویم مهمد جمعه  نمازي عمللرڭ محافظەسی جهنم نبي يوحنّا انجيلي برزخ دنیا احسن تقويم یاراتیلان جمعە نمازی توكل صبر ملكلرڭ اوزللكلری حرمت صفر عبادتڭ أوزي پىغمبرلر معرفت الله رمضان شريفڭ فضيلتلري پسيقولوژيك خسته لق توافق هدايتي جمعە كونی ملكلرڭ چشیدلری حضرت محمد اخلاق حسنه  قراوات طاقمق جهنّم نره ده در جنلر تركجە دعا جمعە تسبيح معراج گوزل اخلاق مصیبت مولد ملكلرڭ قناتلری گييسي اسلامی یاشامق سنت میراث آیتلری قرائت جمعە قرآنی بیلمك معجزەلر صدق ارككلرڭ كوپە طاقمسی قدر گیجەسی نەدن كیزلی قرآن كريم ديڭله مك كوپك بسلەمك ذكا ملك كلمەسی محبّت آهرت دجال جمعەنڭ شرطلری كوپە بوشانمە جمعە خطبەنڭ سنتلری گناه مدنی سورەلر مهدي كیم پیغمبرلر انجيل وتر نمازی رومان ملكڭ معنەسی پيغمبر سنت سنیە سلام ویرمك رمضان شریف بدعت وارلق مرتبه لري يالان ذوالحجە آيي عرفە اثبات جنّت يوق ديينلر قرآنڭ خطابی صاغ اللە ییمك عبادت مولد قنديل مولد اوقومق صفر آیی اراده اخلاق سيئه عزرائيل (ع م) كعب الا خبار شوال اوروجي

١٤٣٣ - com.صوريصورجواببول.www