" ييل باشي قوتلامق " اتيكتنه  صاحب توم قونولر

طوپلام ١ قونو " ييل باشي قوتلامق " كلمەسي ايلە اتيكتلنمش

بو اتيكتي RSS ايلە تعقيب ايدرك يڭي اكلنن قونولردن خبردار اولابيليرسڭز.

:صيره لا | علاقه | اڭ يڭی | اڭ اسكی | اوقونمه  صاييسی | آلفابه تيك صيره

ييل باشي قوتلامق جائزميدر؟

ييل باشي قوتلامق جائزميدر؟ ييل باشي گيجەسندە نەلر ياپيلابيلير؟ ٢٦.١٢.٢٠١٣ ١٠:٤٢

1
 

اتيكت بلوطی

اخلاق جنلر روحلر رمضانڭ قیمتی قرآن حرفلرينڭ اهمّيتي دینلر رمضان آیی جمعە قيامت ذوالحجە اوروجلري اخلاق سيئه رؤيت اللّٰه عربجە كوثر طانري انكار اسلام كعب الا خبار بدعه روح قدر گیجەسینڭ اونمی قرآنڭ ایندیریلمسی قرآن رومان صبر فقە مادّه قرآنی بیلمك عجز نەدن دعا اللّٰه احسن تقويم خلق قربان كسمەنڭ آدابی تورات عمللرڭ محافظەسی ملكلرڭ اوزللكلری جهنم پيغمبر افنديمز قرآن كریم عبادتدن ذوق آلمامق ملك كلمەسی گناە مصیبت اختیاری قدر ٣٠ گون عقل سوییەسی هدايتي تخريف بلالر پیگمبرلر حج پیغمبریمزڭ اخلاقی رومان يازمق اورنسللك دفینە پيغمبرلر صوسیال مدیە تركجە دعا لوقا انجيلي پيغمبر بوشانمە ئولومڭ گوزل يوڭي جمعە نمازی وقتی علم حضرت مريمله محبّت توصیە معرفت الله مسلمان عقللیدر دعا قربان بايرامي نفس پیگمبرلرڭ وظیفەسی حض عیسی جهنّم نره ده در عاشوره تركجە دعا یاپمق بلاغت بز ضميري وارلق مرتبه لري عاشورا بایرام خطبەسی گوز بددعا نماز ارككلرڭ كوپە طاقمسی سلام ویرمك دعادە امر كیپی معراجڭ اثباتی مدینەدە اینن سورەلر حضرت آسيه    شیطان حضرت محمّد (ع ص م) بايرام ذی الحجە عرفە گوني عقل رمضاندە ياپيلمسي گركن عبادتلر اشیتلك

١٤٣٣ - com.صوريصورجواببول.www