" ييل باشي " اتيكتنه  صاحب توم قونولر

طوپلام ١ قونو " ييل باشي " كلمەسي ايلە اتيكتلنمش

بو اتيكتي RSS ايلە تعقيب ايدرك يڭي اكلنن قونولردن خبردار اولابيليرسڭز.

:صيره لا | علاقه | اڭ يڭی | اڭ اسكی | اوقونمه  صاييسی | آلفابه تيك صيره

ييل باشي قوتلامق جائزميدر؟

ييل باشي قوتلامق جائزميدر؟ ييل باشي گيجەسندە نەلر ياپيلابيلير؟ ٢٦.١٢.٢٠١٣ ١٠:٤٢

1
 

اتيكت بلوطی

ملكلر عزرائيل (ع م) ذی الحجە نبي جنت دیلی علم ميزان قرآن پيغمبر افنديمز عقل بیلیم آداملری فرقلي قرائتلر قرآن اثبات شیطان جمعە لوقا انجيلي مكەدە اینن سورەلر بز ضميري قربان كسمك توافق قدر گیجەسینڭ اونمی انسان ثواب اللّٰهڭ اخلاقي رمضان شریف يا باقي انت الباقي محرم انشا مدنیت جمعە خطبەسی صدق قرآن كریم ملك نەدر پیگمبرلر باقي قرآن حرفلرينڭ اهمّيتي میراث آیتلری عبادتدن ذوق آلمامق عمل جمعە پیغمبریمزڭ اخلاقی نور دین جمعە نمازی وقتی رمضان شريف صوسیال مدیە حضرت محمّد (ع ص م) ملك آڭلامی روحلرڭ منزلي فارسجە قرآنڭ ایندیریلمسی بوشانمە وترڭ قضاسی تستر احسن تقويم رسول جنت نەدن دعا قضا نمازی رؤيت اللّٰه واجب قدر پیغمبریمزدن توصیەلر مكافات شوال گونش ییلی روح ذوالحجە آيي قبر عذابی آی ییلی مولد اوقومق حشر ئولوم صفتلر يوق ديينلر معراج عقل سوییەسی پىغمبرلر قربان بلاغت حرامه  گيرمك معراجڭ اثباتی قرآنڭ خطابی تقویم ملكلرڭ اوزللكلری جهنم ازل ذكات صفر عبادت روحلر توصیە اخلاق سيئه رمضاندە ياپيلمسي گركن عبادتلر جمعە كونی رمضان كریم حج

١٤٣٣ - com.صوريصورجواببول.www