" ذي الحجّە آينڭ ايلك اون گونی " اتيكتنه  صاحب توم قونولر

طوپلام ١ قونو " ذي الحجّە آينڭ ايلك اون گونی " كلمەسي ايلە اتيكتلنمش

بو اتيكتي RSS ايلە تعقيب ايدرك يڭي اكلنن قونولردن خبردار اولابيليرسڭز.

:صيره لا | علاقه | اڭ يڭی | اڭ اسكی | اوقونمه  صاييسی | آلفابه تيك صيره

ذي الحجّە آينڭ ايلك اون گونني ناصل دگرلنديرەبيليرز؟

ابود دردا (رض) ذي الحجّە آيينڭ أونمنى شويلە آڭلاتييور:”ذي الحجّەنڭ ايلك طقوز گوني اوروج طوتملي، چوق صدقە ويرملي، چوق دعا و استغفار ايتمەليدر.“ ٩.١٠.٢٠١٣ ١٤:٢٥

1
 

اتيكت بلوطی

رومان رسول جنّت اضدراری قدر رمضان قضا نمازی ملكلرڭ یاراتیلیشی ذوالحجە اوروجلري عمللرڭ محافظەسی هندی بولونان دفینە ٣٠ گون صورغو ملكلری احسن تقويم يالانڭ مرتبه لري شوال آيي تركجە دعا یاپمق ئولوم ملك آڭلامی گونش ییلی كوتو اخلاق مكەدە اینن سورەلر ملك كعب الا خبار ثواب قربان كسمك ذی الحجە حضرت محمّد (ع ص م) دنیا اللّٰه اللەڭ صفتلری پیگمبرلر اللەی قبول ایتمك اخلاق حسنه  دینلر قدر گیجەدسی حضرت مريمله ملك كلمەسی كائنات غرور مهمد حج مولد اوقومق نەدن دعا ییمك اودە كوپك بسلەمك شیطان بز ضميري دینلرە اینانمق بیلیم آداملری مولد قنديلنى قوتلامق جمعە كونی بايرام قدر گیجەسی جمعەنڭ شرطلری پيغمبر تقویم قرآنڭ حكملری زمان جمعە نمازی قرآن جمعە مهدي اشیتلك قدر آخرت دیلی قرائت سلام قربان كسمەنڭ آدابی پيغمبرلر گوز ملك نەدر اللّٰه انسان قرآنڭ خطابی جنت اراده ابد رمضان آیی فقه برزخ روح پىغمبرلر طانري دعانڭ اهمیتی عرفە گوني پيغمبرلك مقامي پسيقولوژيك خسته لق جنتدە گوروشمك كتابلر قنديل ملكلرڭ قناتلری ابداع حض عیسی سورەلر آی ییلی ٤ انجيل اوروج اختیاری قدر جمعە خطبەسی

١٤٣٣ - com.صوريصورجواببول.www