عثمانلی تركچەسی ایلە دە یایین حیاتنە باشلایان صوروصورجواپ بولڭ دومائین آدرسی دە عثمانلیجەدر.

آنجق سیتە آدرسنی طاراییجیلردە خط قرآن ایلە گورەبیلمك ایچون دیل آیاری گركمكدەدر.

قوللاندیغڭز طاراییجی یی سچوب رسملی آڭلاتیم ایلە گوستردیگمز آدیملری اویغولایاراق بو آیاری یاپابیلیرسڭز.